baywin

'Οροι χρήσης και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών Baywin

1. Εφαρμογές και προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του προγράμματος επιβράβευσης (loyalty program) πελατών BayWin (εφεξής το «Πρόγραμμα») της Bayer CropScience Hellas (εφεξής ο «Διοργανωτής»), business unit της Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, και ειδικότερα των διαδικασιών εκείνων που αφορούν το πλαίσιο απόκτησης και εξαργύρωσης των πόντων του προγράμματος από τα συμμετέχοντα σε αυτό άτομα ή εταιρείες (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).
 2. Το Πρόγραμμα έχει ως ημερομηνία εκκίνησης την 1η Ιανουαρίου 2014, ενώ δεν διέπεται από κάποια καθορισμένη ημερομηνία λήξης.
 3. Το πρόγραμμα BayWin ισχύει για όλη τη διάρκεια κάθε εκάστου ημερολογιακού έτους και αφορά μέρος των προϊόντων φυτοπροστασίας που πωλούνται από τον Διοργανωτή στην Ελλάδα. Τα προϊόντα που θα συμμετέχουν για κάθε ημερολογιακό έτος στο Πρόγραμμα και θα φέρουν συγκεκριμένο αριθμό πόντων, θα αναγράφονται σε ευκρινές σημείο στην ισχύουσα έκδοση του Ιστότοπου www.baywin.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») και σε αναρτημένο στον ίδιο Ιστότοπο κατάλογο σε μορφή PDF. Ο Διοργανωτής διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα προσθήκης, αφαίρεσης και γενικότερα τροποποίησης των προϊόντων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα πριν την έναρξη του κάθε ημερολογιακού έτους, τουλάχιστον 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του εκάστου ημερολογιακού έτους.
 4. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κινήτρων μπορεί να είναι οποιοδήποτε νομικό ή ενήλικο φυσικό πρόσωπο με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. είναι ο ιδιοκτήτης μίας ή περισσότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
  2. έχει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail και διεύθυνση αποστολής στην Ελλάδα, και
  3. αγοράζει τα προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για ίδια κατανάλωση στην Ελλάδα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτει
  4. ΔΕΝ διατηρεί κατάστημα χονδρικής ή λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική με την αγορά των συμμετεχόντων προϊόντων.

2. Εγγραφή στο Πρόγραμμα

 1. Για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, ο Συμμετέχων θα πρέπει να δημιουργήσει στον Ιστότοπο ένα Λογαριασμό Χρήστη (User Account). Η εγγραφή αυτή ενέχει τη θέση δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Η έγκριση της δήλωσης συμμετοχής εξαρτάται από την πληρότητα και εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Ο Συμμετέχων πρέπει να αποδεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Προγράμματος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής.   Στην περίπτωση που υποβληθούν ελλιπή ή αναληθή στοιχεία, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής, ανάκλησης ή και οριστικής διαγραφής του Λογαριασμού  Χρήστη βάσει της παράγρ. 6 των παρόντων Όρων.
 2. Πέραν της διαδικασίας εγγραφής μέσω του Ιστότοπου, ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα δημιουργίας Λογαριασμού Χρήστη μέσω του τηλεφωνικού κέντρου υποστήριξης του Προγράμματος, ο αριθμός επικοινωνίας του οποίου αναφέρεται σε ευκρινές σημείο του Ιστότοπου.  Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες από τον αιτούμενο την εγγραφή, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Δελτίο Αστυνομικής του ταυτότητας μέσω fax.
 3. Μετά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χρήστη, ο Συμμετέχων θα λαμβάνει ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του οποίου θα επιβεβαιώνεται η εγγραφή. Το μήνυμα αυτό θα αποσταλεί στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει παρέχει ο Συμμετέχων κατά την εγγραφή του. Το μήνυμα θα περιέχει το Όνομα Χρήστη (Username) που έχει επιλεγεί κατά τη διαδικασία εγγραφής. Το Όνομα Χρήστη σε συνδυασμό με τον Κωδικό χρήστη (Password) που έχει εισάγει ο Συμμετέχων, θα χρησιμοποιούνται για την είσοδό του στην Περιοχή Μελών του Ιστότοπου, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί την καταχώρηση των αλφαριθμητικών κωδικών που βρίσκονται πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (εφεξής «bonus codes»), την εξαργύρωση πόντων του Προγράμματος και όποιες άλλες λειτουργίες εμπεριέχει ο Λογαριασμός Χρήστη.
 4. Κάθε  Συμμετέχων θα πρέπει να φροντίζει τα στοιχεία πρόσβασής του στην περιοχή Μελών του Ιστότοπου να παραμένουν αποκλειστικά προσωπικές του πληροφορίες και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα μεταβιβάζει σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων  υποπτευθεί ότι έχει πέσει θύμα υποκλοπής των στοιχείων πρόσβασης στην Περιοχή Μελών του Ιστότοπου, θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως το τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης του Προγράμματος, ώστε να γίνει άμεση αλλαγή των στοιχείων πρόσβασης.
 5. Στην περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι εταιρεία, μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ενέργειες μέσω του αντίστοιχου Λογαριασμού Χρήστη.
 6. Ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται μόνο ένας Λογαριασμός Χρήστη.

3. Σχετικά με τον τρόπο  εισαγωγής των bonus code  και πίστωση των πόντων  καθώς και πληροφορίες για  το υπόλοιπο του λογαριασμού

 1. Τα προϊόντα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα φέρουν έναν μοναδικό bonus code. Κάθε bonus code είναι έγκυρο μόνο για μία καταχώρηση.
 2. Για να λάβει ο Συμμετέχων τους πόντους που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο bonus code, πρέπει να εισέλθει στον αντίστοιχο Λογαριασμό Χρήστη και να καταχωρήσει το ή τα bonus codes που βρίσκονται στη διάθεσή του και βρήκε επί των συσκευασιών των προϊόντων που αγόρασε.
 3. Μετά την εισαγωγή των bonus codes, ο Λογαριασμός Χρήστη θα πιστωθεί με τους πόντους που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα bonus codes. Η αντιστοίχιση των συσκευασιών των προϊόντων με αντίστοιχους πόντους, θα αναγράφονται επί του Ιστότοπου σε εμφανές σημείο, ανά πάσα χρονική στιγμή.  Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των πόντων που αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε συσκευασία (και άρα bonus code), οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  Ακούσια σφάλματα ή ανακρίβειες που παρατηρούνται στην αντιστοίχιση μπορούν να διορθωθούν από τον Διοργανωτή οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν αυτή η ενέργεια έχει ως συνέπεια τη μεταβολή των πόντων που αντιστοιχούν σε μία συγκεκριμένη συσκευασία.
 4. Σε περίπτωση αλλαγής των πόντων που αντιστοιχούν σε μία συσκευασία προϊόντος από αυτά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στην περίπτωση ακούσιου λάθους ή ανακρίβειας, η συνεπαγόμενη μείωση ή αύξηση των πόντων δεν παρέχει στον Συμμετέχοντα το νομικό δικαίωμα να στραφεί εναντίον του Διοργανωτή.
 5. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στην αύξηση των πόντων που αντιστοιχούν σε μία ή περισσότερες συσκευασίες προϊόντων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στα πλαίσια της υλοποίησης προωθητικών ενεργειών. Ο τρόπος επηρεασμού των πόντων που αντιστοιχούν σε μία συσκευασία και η διάρκεια αυτών των προωθητικών ενεργειών θα αναρτώνται πάντα σε ευκρινές σημείο στον Ιστότοπο. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που μία συσκευασία αγοραστεί εντός του χρονικού εύρους μία προωθητικής ενέργειας για να έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη απόδοση πόντων, η καταχώρηση του αντίστοιχου bonus code πρέπει να γίνει μέσα σε αυτό το εύρος. Αν η καταχώρηση του bonus code γίνει μετά τη λήξη του χρονικού εύρους της προωθητικής ενέργειας, οι πόντοι που θα αποδοθούν θα είναι οι οριζόμενοι από την εκάστοτε ισχύουσα λίστα αντιστοίχισης.
 6. Η καταχώρηση bonus codes και η συνεπαγόμενη απόδοση πόντων, επιτρέπεται μόνο από τον αγοραστή των συσκευασιών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Παραβίαση του συγκεκριμένου όρου επισείει την απενεργοποίηση του Λογαριασμού Χρήστη που συνδέεται με τον Συμμετέχοντα που υπέπεσε στην παραβίαση και να ακυρώσει το σύνολο των πόντων που έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν, βάσει και της παραγρ. 6 των παρόντων όρων.
 7. Κάθε bonus code είναι δυνατόν να εισαχθεί μόνο μία φορά με σκοπό την απόκτηση των αντίστοιχων πόντων από τον Συμμετέχοντα. Πολλαπλές εισαγωγές των ίδιων bonus codes δεν θα γίνονται δεκτές είτε προέρχονται από τον ίδιο Λογαριασμό Χρήστη ή από διαφορετικούς. Τονίζεται ότι τα bonus codes είναι μοναδικά, ο Διοργανωτής διαθέτει σύστημα διασταύρωσης το οποίο μπορεί να αποδείξει την ημερομηνία καταχώρησης ενός bonus code και τον Λογαριασμό Χρήστη μέσω του οποίου καταχωρήθηκε. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα όπως ζητά από τους Συμμετέχοντες τις αποδείξεις αγοράς των συσκευασιών οι οποίες αντιστοιχούν στα bonus codes που έχουν καταχωρηθεί. Εφόσον παρατηρηθεί αδυναμία του Συμμετέχοντα να προσκομίσει τις αποδείξεις αγοράς, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα όπως απομειώσει αντίστοιχα τους πόντους που έχει συλλέξει ο Συμμετέχοντας στον αντίστοιχο Λογαριασμό Χρήστη.
 8. Είναι πιθανό ότι συσκευασίες προϊόντων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και οι οποίες θα αγοραστούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, να μην φέρουν τα αντίστοιχα bonus codes επί της ετικέτας, λόγω του ότι έχουν παραμείνει ως απόθεμα από προηγούμενα έτη.
 9. Στην περίπτωση που κάποιος Συμμετέχοντας έχει καταχωρήσει bonus codes που αντιστοιχούν σε συσκευασίες που έχει ήδη αγοράσει, αλλά επιθυμεί την επιστροφή αυτών των συσκευασιών, πρέπει να έρθει σε επαφή με το κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης του Προγράμματος και να δηλώσει αυτή την ενέργεια, έτσι ώστε να αφαιρεθούν οι αντίστοιχοι πόντοι από τον αντίστοιχο Λογαριασμό Χρήστη. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει πριν την επιστροφή των συσκευασιών και αδυναμία του Συμμετέχοντα να προβεί στις ανάλογες ενέργειες, εξουσιοδοτεί τον Διοργανωτή να προχωρήσει αυτοβούλως στην αφαίρεση των πόντων και να διακόψει το δικαίωμα συμμετοχής στου Συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα, βάσει και των αναγραφόμενων στην παράγρ. 6 των παρόντων όρων.
 10. Η καρτέλα συναλλαγών κάθε Συμμετέχοντα είναι πάντα διαθέσιμη μέσα από τον αντίστοιχο Λογαριασμό Χρήστη στον Ιστότοπο.
 11. Το υπόλοιπο των πόντων ενός Συμμετέχοντα και όλες οι άλλες απαιτήσεις του στα πλαίσια του Προγράμματος, είναι ρητώς μη μεταβιβάσιμες.

4. Εξαργύρωση και λήξη πόντων

 1. Οι συγκεντρωμένοι σε ένα Λογαριασμό Χρήστη πόντοι είναι δυνατόν να εξαργυρωθούν μέσω της εισόδου στον αντίστοιχο Λογαριασμό, η οποία είναι δυνατή από τον Ιστότοπο του Προγράμματος.
 2. Τα αντικείμενα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της εξαργύρωσης πόντων (εφεξής τα «Δώρα») θα είναι εξαργυρώσιμα μόνο εφόσον υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα. Η παρουσίαση των Δώρων στον Ιστότοπο, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να θεωρείται δεσμευτική, αλλά ενδεικτική. Ο Διοργανωτής δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια των χαρακτηριστικών των Δώρων. Ωστόσο σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του επιλεγμένου κατά την εξαργύρωση Δώρου, ο Συμμετέχοντας διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των πόντων μέσω πίστωσης του Λογαριασμού του ή αλλαγή του επιλεγμένου Δώρου με άλλο αντίστοιχης αξίας σε πόντους.
 3. Πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί λήγουν, και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν προς εξαργύρωση, σε 36 μήνες συν τις ημέρες από την απόδοσή τους μέχρι την λήξη του ημερολογιακού τρίμηνου μέσα στο οποίο καταχωρήθηκαν. Για παράδειγμα, η καταχώρηση ενός bonus code που αποφέρει συγκεκριμένο αριθμό πόντων σε ημερομηνία μεταξύ της 1ης Απριλίου και της 30ης Ιουνίου του 2014, θα επιφέρει τη λήξη ισχύος αυτών των πόντων την 30η Ιουνίου του 2017.

5. Ενημέρωση των δεδομένων του συμμετέχοντα

 1. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή την επιβεβαίωση των στοιχειών που περιλαμβάνονται στο Λογαριασμό Χρήστη οποιουδήποτε Συμμετέχοντα.
 2. Σε περίπτωση αδυναμίας επιβεβαίωσης αυτών των στοιχείων από τον Συμμετέχοντα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την πρόσβαση του Συμμετέχοντα στον αντίστοιχο Λογαριασμό Χρήστη.
 3. Τυχόν υποβολή ανακριβών πληροφοριών εκ μέρους του Συμμετέχοντα κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Πρόγραμμα ή σε μετέπειτα επικαιροποίηση αυτών των στοιχείων, είναι δυνατόν να επισύρει τη διαγραφή του εν λόγω λογαριασμού, βάσει και των αναγραφομένων στην παραγρ. 6 των παρόντων όρων.

6. Καταγγελία – Αποκλεισμός Συμμετεχόντων από το Πρόγραμμα

 1. Τόσο ο Διοργανωτής, όσο και οι Συμμετέχοντες αντιμετωπίζονται υπό την ισχύ αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ως έχοντες έννομη σχέση. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του Λογαριασμού Χρήσης του Συμμετέχοντα μετά από έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, και εφόσον ο Συμμετέχοντας επιδείξει αδυναμία να συμμορφωθεί.
 2. Σε περίπτωση τακτικής ή έκτακτης καταγγελίας εκ μέρους του Συμμετέχοντα, ο Διοργανωτής - με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων, ιδίως της παραγρ.6 εδ. V – υποχρεούται να επιτρέψει στον Συμμετέχοντα την εξαργύρωση των συσσωρευμένων στον αντίστοιχο Λογαριασμό Χρήστη πόντων για διάστημα 6 (έξι) μηνών. Μια πιθανά νωρίτερη λήξη πόντων, ιδίως σύμφωνα με την παράγρ. 4. εδ IX, παραμένει ανεπηρέαστη.
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα – σε εξαιρετικές περιπτώσεις – να καταργήσει τον Λογαριασμό Χρήστη οποιουδήποτε Συμμετέχοντα μέσω έγγραφης ειδοποίησης με άμεση ισχύ. Τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις αποτελούν, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
  1. Ο Συμμετέχοντας έχει αποκτήσει Λογαριασμό Χρήστη χωρίς να διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην παραγρ. 1 εδαφ. IV του παρόντος.
  2. Αποδειχθεί η εισαγωγή bonus codes από συσκευασίες προϊόντων, τις οποίες δεν έχει αγοράσει ο Συμμετέχων για ιδία χρήση.
 4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παραγρ.6 εδαφ. ΙΙΙ, ουδεμία απαίτηση του Συμμετέχοντα για εξαργύρωση τυχόν συσσωρευμένων πόντων αναγνωρίζεται.
 5. Στις περιπτώσεις της παραγρ. 6 εδαφ. ΙΙΙ όπου η παραβίαση συνέβη σε μετέπειτα χρόνο από αυτόν της αρχικής εγγραφής του Συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα, ο Διοργανωτής διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα όπως ακυρώσει τους πόντους που συγκεντρώθηκαν σε μετέπειτα χρόνο από αυτόν της παραβίασης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Συμμετέχοντας έχει δικαίωμα όπως εξαργυρώσει τυχόν εναπομείναντες πόντους εντός 1 (μίας) εβδομάδας από την παύση του αντίστοιχου Λογαριασμού Χρήστη.
 6. Συμμετέχων ο οποίος έχει αποβληθεί από το Πρόγραμμα, δεν διαθέτει δικαίωμα κατάθεσης νέας αίτησης συμμετοχής.
 7. Οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις του Διοργανωτή κατά του Συμμετέχοντα για τις παραβιάσεις των Όρων και Προϋποθέσεων παραμένουν ανεπηρέαστες από τις ανωτέρω διατάξεις.

7. Προσωρινή απενεργοποίηση ενός Λογαριασμού Χρήστη

 1. Εάν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ο λογαριασμός του Συμμετέχοντα χρησιμοποιείται για δόλιες παραβιάσεις των όρων της συμμετοχής (για παράδειγμα, εκ νέου εισαγωγή bonus codes που έχουν εισαχθεί χρησιμοποιώντας διαφορετικό Λογαριασμό Χρήστη, ή άλλες ενδείξεις πιθανής απόπειρας απάτης), ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής απενεργοποίησης του αντίστοιχου Λογαριασμού Χρήστη μέχρι να ερευνηθεί η περίπτωση παραβίασης των όρων. Ο Συμμετέχοντας, κατά τη διάρκεια της προσωρινής απενεργοποίησης δεν θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει καταχώρηση bonus codes ή να εξαργυρώσει πόντους. Σε περίπτωση που η προσωρινή απενεργοποίηση ανακληθεί, ο Συμμετέχοντας θα ειδοποιηθεί εγγράφως από τον Διοργανωτή.
 2. Προσωρινή απενεργοποίηση των Λογαριασμών των Χρηστών μπορεί να υπάρξει και στην περίπτωση ολοκλήρωσης του Προγράμματος ή προσωρινής παύσης της λειτουργίας του.
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα λήξης του Προγράμματος οποιαδήποτε στιγμή με την προϋπόθεση αποστολής έγγραφης σχετικής ενημέρωσης προς τους Συμμετέχοντες, τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Οι Συμμετέχοντες πρέπει εντός αυτού του διαστήματος να προχωρήσουν στην εξαργύρωση τυχόν συσσωρευμένων πόντων. Αδυναμία των Συμμετεχόντων να ενημερωθούν, δεν επιφέρει καμία υποχρέωση του Διοργανωτή για περαιτέρω αποζημιώσεις.
 4. Αν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποδειχθούν ανίσχυροι εν όλω ή εν μέρει ενώπιον δικαστικής αρχής, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του Προγράμματος, εν όλω ή εν μέρει, άνευ προειδοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι Συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία περαιτέρω απαίτηση από τον Διοργανωτή, παρά μόνο την εξαργύρωση των έως εκείνο το χρονικό σημείο συσσωρευμένων πόντων. Η τελευταία παραδοχή καταπίπτει στην περίπτωση που η διαδικασία συλλογής και εξαργύρωσης πόντων κριθεί επίσης ανίσχυρη.

8. Αποποιήσεις και περιορισμοί

 1. Εν γένει, ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων για λάθη ή παραλείψεις στα πλαίσια του Προγράμματος που έχουν διαπραχθεί από στελέχη του, συνεργαζόμενες εταιρείες ή εκπροσώπους του. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις:
  1. βαρείας αμέλειας ή δόλου,
  2. βλάβες κατά της ζωής και της υγείας,
  3. την παρεμπόδιση υποχρεωτικών κανονιστικών διατάξεων ευθύνης και
  4. παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, η τήρηση των οποίων είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος

9. Τελικές διατάξεις 

 1. Οι προβλέψεις που καλύπτονται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο.
 2. Αρμόδια για παραβιάσεις ή ενστάσεις στους παρόντος Όρους και Προϋποθέσεις είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος θα είναι πάντα αναρτημένη στον Ιστότοπο με σαφώς αναγεγραμμένη την ημερομηνία έναρξης ισχύος.
 4. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κριθεί άκυρη, η ισχύς των λοιπών διατάξεων δεν επηρεάζεται.