'Οροι χρήσης και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών BayWin

1. Εφαρμογές και προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του προγράμματος επιβράβευσης (loyalty program) παραγωγών BayWin (εφεξής το «Πρόγραμμα») της Bayer Hellas ΑΒΕΕ και συγκεκριμένα του τομέα Επιστήμης Γεωργίας (εφεξής ο «Διοργανωτής»), και ειδικότερα των διαδικασιών εκείνων που αφορούν το πλαίσιο απόκτησης και εξαργύρωσης των πόντων του προγράμματος από τα συμμετέχοντα σε αυτό άτομα (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).
 2. Το Πρόγραμμα έχει ως ημερομηνία εκκίνησης την 1η Ιανουαρίου 2014, ενώ δεν διέπεται από κάποια καθορισμένη ημερομηνία λήξης.
 3. Το πρόγραμμα BayWin ισχύει για όλη τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους και αφορά μέρος των προϊόντων φυτοπροστασίας που πωλούνται από τον Διοργανωτή στην Ελλάδα. Τα προϊόντα που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και θα φέρουν συγκεκριμένο αριθμό πόντων, θα αναγράφονται σε ευκρινές σημείο στην ισχύουσα έκδοση του Ιστότοπου baywin.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα προσθήκης, αφαίρεσης και γενικότερα τροποποίησης των προϊόντων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
 4. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε νομικό ή ενήλικο φυσικό πρόσωπο με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. είναι ο ιδιοκτήτης μίας ή περισσότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
  2. έχει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση αποστολής στην Ελλάδα, και
  3. αγοράζει τα προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για ίδια κατανάλωση στην Ελλάδα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτει
  4. ΔΕΝ διατηρεί κατάστημα χονδρικής ή λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική με την αγορά των συμμετεχόντων προϊόντων.

2. Εγγραφή στο Πρόγραμμα

 1. Για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, ο Συμμετέχων θα πρέπει να δημιουργήσει στον Ιστότοπο ένα Λογαριασμό Χρήστη. Η εγγραφή αυτή ενέχει τη θέση δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Η έγκριση της δήλωσης συμμετοχής εξαρτάται από την πληρότητα και εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Ο Συμμετέχων πρέπει να αποδεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Προγράμματος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής. Στην περίπτωση που υποβληθούν ελλιπή ή αναληθή στοιχεία, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής, ανάκλησης ή και οριστικής διαγραφής του Λογαριασμού Χρήστη βάσει της παράγρ. 6 των παρόντων Όρων.
 2. Ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα υποστήριξης για τη δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη μέσω του τηλεφωνικού κέντρου υποστήριξης του Προγράμματος, ο αριθμός επικοινωνίας του οποίου αναφέρεται σε ευκρινές σημείο του Ιστότοπου.
 3. Μετά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χρήστη, ο Συμμετέχων θα λαμβάνει ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής. Το μήνυμα αυτό θα αποσταλεί στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει παρέχει ο Συμμετέχων κατά την εγγραφή του. Το Όνομα Χρήστη σε συνδυασμό με τον Κωδικό χρήστη (Password) που έχει εισάγει ο Συμμετέχων, θα χρησιμοποιούνται για την είσοδό του στην Περιοχή Μελών του Ιστότοπου, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί την καταχώρηση των αλφαριθμητικών κωδικών bonus που βρίσκονται πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (εφεξής «κωδικοί bonus»), την εξαργύρωση πόντων του Προγράμματος και όποιες άλλες λειτουργίες εμπεριέχει ο Λογαριασμός Χρήστη.
 4. Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να φροντίζει τα στοιχεία πρόσβασής του στο λογαριασμό του ,να παραμένουν αποκλειστικά προσωπικές του πληροφορίες και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα μεταβιβάζει σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποπτευθεί ότι έχει πέσει θύμα υποκλοπής των στοιχείων πρόσβασης στην Περιοχή Μελών του Ιστότοπου, θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως το τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης του Προγράμματος, ώστε να γίνει άμεση αλλαγή των στοιχείων πρόσβασης.
 5. Στην περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ενέργειες μέσω του αντίστοιχου Λογαριασμού Χρήστη.
 6. Ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται μόνο ένας Λογαριασμός Χρήστη.

3. Σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των κωδικών bonus και πίστωση των πόντων καθώς και πληροφορίες για το υπόλοιπο του λογαριασμού

 1. Τα προϊόντα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα φέρουν έναν μοναδικό κωδικό bonus. Κάθε κωδικός bonus είναι έγκυρο μόνο για μία καταχώρηση.
 2. Για να λάβει ο Συμμετέχων τους πόντους που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο κωδικό bonus, πρέπει να εισέλθει στον αντίστοιχο Λογαριασμό Χρήστη και να καταχωρήσει τον ή τους κωδικούς bonus που βρίσκονται στη διάθεσή του και βρήκε επί των συσκευασιών των προϊόντων που αγόρασε.
 3. Μετά την εισαγωγή των κωδικών bonus, ο Λογαριασμός Χρήστη θα πιστωθεί με τους πόντους που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους κωδικούς bonus. Η αντιστοίχιση των συσκευασιών των προϊόντων με αντίστοιχους πόντους, θα αναγράφονται επί του Ιστότοπου σε εμφανές σημείο, ανά πάσα χρονική στιγμή που ο χρήστης συνδέεται στο λογαριασμό του. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των πόντων που αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε συσκευασία (και άρα κωδικό bonus), οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε κάθε περίπτωση πριν ο συμμετέχων προχωρήσει σε καταχώρηση ή εξαργύρωση πόντων στο σύστημα. Ακούσια σφάλματα ή ανακρίβειες που παρατηρούνται στην αντιστοίχιση μπορούν να διορθωθούν από τον Διοργανωτή οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν αυτή η ενέργεια έχει ως συνέπεια τη μεταβολή των πόντων που αντιστοιχούν σε μία συγκεκριμένη συσκευασία.
 4. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στην αύξηση των πόντων που αντιστοιχούν σε μία ή περισσότερες συσκευασίες προϊόντων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στo πλαίσιo της υλοποίησης προωθητικών ενεργειών. Ο τρόπος επηρεασμού των πόντων που αντιστοιχούν σε μία συσκευασία και η διάρκεια αυτών των προωθητικών ενεργειών θα αναρτώνται πάντα σε αντίστοιχο σημείο του Ιστότοπου ή / και θα ακολουθείται ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που μία συσκευασία αγοραστεί εντός του χρονικού εύρους μίας προωθητικής ενέργειας για να έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη απόδοση πόντων, η καταχώρηση του αντίστοιχου κωδικού bonus πρέπει να γίνει μέσα σε αυτό το εύρος. Αν η καταχώρηση του κωδικού bonus γίνει μετά τη λήξη του χρονικού εύρους της προωθητικής ενέργειας, οι πόντοι που θα αποδοθούν θα είναι οι οριζόμενοι από τον Διοργανωτή πριν τη προωθητική ενέργεια η/και θα ακολουθείται από ενημέρωση του χρήστη μέσω e-mail.
 5. Η καταχώρηση του κωδικού bonus και η συνεπαγόμενη απόδοση πόντων, επιτρέπεται μόνο από τον αγοραστή των συσκευασιών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Παραβίαση του συγκεκριμένου όρου επισείει την απενεργοποίηση του Λογαριασμού Χρήστη που συνδέεται με τον Συμμετέχοντα που υπέπεσε στην παραβίαση και να ακυρώσει το σύνολο των πόντων που έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν, βάσει και της παραγρ. 6 των παρόντων όρων.
 6. Κάθε κωδικός bonus είναι δυνατόν να εισαχθεί μόνο μία φορά με σκοπό την απόκτηση των αντίστοιχων πόντων από τον Συμμετέχοντα. Πολλαπλές εισαγωγές των ίδιων κωδικών bonus δεν θα γίνονται δεκτές είτε προέρχονται από τον ίδιο Λογαριασμό Χρήστη ή από διαφορετικούς. Τονίζεται ότι οι κωδικοί bonus είναι μοναδικοί, ο Διοργανωτής διαθέτει σύστημα διασταύρωσης το οποίο μπορεί να αποδείξει την ημερομηνία καταχώρησης ενός κωδικού bonus και τον Λογαριασμό Χρήστη μέσω του οποίου καταχωρήθηκε. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και για λόγους παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα όπως ζητά από τους Συμμετέχοντες τις αποδείξεις αγοράς των συσκευασιών οι οποίες αντιστοιχούν στους κωδικούς bonus που έχουν καταχωρηθεί. Εφόσον παρατηρηθεί αδυναμία του Συμμετέχοντα να προσκομίσει τις αποδείξεις αγοράς, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα όπως απομειώσει αντίστοιχα τους πόντους που έχει συλλέξει ο Συμμετέχοντας στον αντίστοιχο Λογαριασμό Χρήστη.
 7. Η καρτέλα συναλλαγών κάθε Συμμετέχοντα είναι πάντα διαθέσιμη μέσα από τον αντίστοιχο Λογαριασμό Χρήστη στον Ιστότοπο.
 8. Το υπόλοιπο των πόντων ενός Συμμετέχοντα και όλες οι άλλες απαιτήσεις του στα πλαίσια του Προγράμματος, είναι ρητώς μη μεταβιβάσιμες.

4. Εξαργύρωση και λήξη πόντων

 1. Οι συγκεντρωμένοι σε ένα Λογαριασμό Χρήστη πόντοι είναι δυνατόν να εξαργυρωθούν μέσω της εισόδου στον αντίστοιχο Λογαριασμό, η οποία είναι δυνατή από τον Ιστότοπο του Προγράμματος.
 2. Τα αντικείμενα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της εξαργύρωσης πόντων (εφεξής τα «Δώρα») θα είναι εξαργυρώσιμα μόνο εφόσον υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα. Η παρουσίαση των Δώρων στον Ιστότοπο, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να θεωρείται δεσμευτική, αλλά ενδεικτική. Ο Διοργανωτής δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια των χαρακτηριστικών των Δώρων. Ωστόσο σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του επιλεγμένου κατά την εξαργύρωση Δώρου, ο Συμμετέχον διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των πόντων μέσω πίστωσης του Λογαριασμού του ή αλλαγή του επιλεγμένου Δώρου με άλλο αντίστοιχης αξίας σε πόντους.
 1. Πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί λήγουν, και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν προς εξαργύρωση, σε 36 μήνες συν τις ημέρες από την απόδοσή τους μέχρι την λήξη του ημερολογιακού τρίμηνου μέσα στο οποίο καταχωρήθηκαν. Αν για παράδειγμα, έχετε καταχωρήσει κάποιoυς κωδικούς bonus στις 19 Ιανουαρίου 2018, οι πόντοι που αντιστοιχούν σε αυτούς τους κωδικούς bonus, θα είναι δυνατόν να εξαργυρωθούν μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.

5. Ενημέρωση των δεδομένων του συμμετέχοντα

 1. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή την επιβεβαίωση των στοιχειών που περιλαμβάνονται στο Λογαριασμό Χρήστη οποιουδήποτε Συμμετέχοντα.
 2. Σε περίπτωση αδυναμίας επιβεβαίωσης αυτών των στοιχείων από τον Συμμετέχοντα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την πρόσβαση του Συμμετέχοντα στον αντίστοιχο Λογαριασμό Χρήστη.
 3. Τυχόν υποβολή ανακριβών πληροφοριών εκ μέρους του Συμμετέχοντα κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Πρόγραμμα ή σε μετέπειτα επικαιροποίηση αυτών των στοιχείων, είναι δυνατόν να επισύρει τη διαγραφή του εν λόγω λογαριασμού, βάσει και των αναγραφόμενων στην παραγρ. 6 των παρόντων όρων.

6. Καταγγελία – Αποκλεισμός Συμμετεχόντων από το Πρόγραμμα

 1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του Λογαριασμού Χρήσης του Συμμετέχοντα μετά από έγγραφη ενημέρωσή του σχετικά με την παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, και εφόσον ο Συμμετέχοντας επιδείξει αδυναμία να συμμορφωθεί.
 2. Σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους του Συμμετέχοντα, ο Διοργανωτής - με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων, ιδίως της παραγρ.6 εδαφ. 5 – υποχρεούται να επιτρέψει στον Συμμετέχοντα να εξαργυρώσει τους συγκεντρωμένους στο λογαριασμό του χρήστη πόντους στον αντίστοιχο Λογαριασμό Χρήστη πόντων για διάστημα 6 (έξι) μηνών. Μια πιθανά νωρίτερά λήξη πόντων, ιδίως σύμφωνα με την παράγρ. 4. εδαφ. IX, παραμένει ανεπηρέαστη.
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα – σε εξαιρετικές περιπτώσεις – να καταργήσει τον Λογαριασμό Χρήστη οποιουδήποτε Συμμετέχοντα μέσω έγγραφης ειδοποίησης με άμεση ισχύ. Τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις αποτελούν, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
  1. Ο Συμμετέχοντας έχει αποκτήσει Λογαριασμό Χρήστη χωρίς να διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην παραγρ. 1 εδαφ. IV του παρόντος.
  2. Αποδειχθεί η εισαγωγή κωδικού bonus από συσκευασίες προϊόντων, τις οποίες δεν έχει αγοράσει ο Συμμετέχων για ιδία χρήση ή από κωδικούς που αντιστοιχούν σε συσκευασίες προϊόντων που δεν είναι εγκεκριμένα για εφαρμογή/ χρήση στις δηλωμένες στο προφίλ του χρήστη καλλιέργειες.
 4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παραγρ.6 εδαφ. ΙΙΙ, ουδεμία απαίτηση του Συμμετέχοντα για εξαργύρωση τυχόν συσσωρευμένων πόντων αναγνωρίζεται.
 5. Στις περιπτώσεις της παραγρ. 6 εδαφ. ΙΙΙ όπου η παραβίαση συνέβη σε μετέπειτα χρόνο από αυτόν της αρχικής εγγραφής του Συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα, ο Διοργανωτής διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα όπως ακυρώσει τους πόντους που συγκεντρώθηκαν σε μετέπειτα χρόνο από αυτόν της παραβίασης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Συμμετέχοντας έχει δικαίωμα όπως εξαργυρώσει τυχόν εναπομείναντες πόντους εντός 1 (μίας) εβδομάδας από την παύση του αντίστοιχου Λογαριασμού Χρήστη.
 6. Συμμετέχων ο οποίος έχει αποβληθεί από το Πρόγραμμα, δεν διαθέτει δικαίωμα κατάθεσης νέας αίτησης συμμετοχής.
 7. Οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις του Διοργανωτή κατά του Συμμετέχοντα για τις παραβιάσεις των Όρων και Προϋποθέσεων παραμένουν ανεπηρέαστες από τις ανωτέρω διατάξεις.

7. Προσωρινή απενεργοποίηση ενός Λογαριασμού Χρήστη

 1. Εάν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ο λογαριασμός του Συμμετέχοντα χρησιμοποιείται για δόλιες παραβιάσεις των όρων της συμμετοχής (για παράδειγμα, εκ νέου εισαγωγή κωδικού bonus που έχουν εισαχθεί χρησιμοποιώντας διαφορετικό Λογαριασμό Χρήστη, ή άλλες ενδείξεις πιθανής απόπειρας απάτης), ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής απενεργοποίησης του αντίστοιχου Λογαριασμού Χρήστη μέχρι να ερευνηθεί η περίπτωση παραβίασης των όρων. Ο Συμμετέχοντας, κατά τη διάρκεια της προσωρινής απενεργοποίησης δεν θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει καταχώρηση κωδικού bonus ή να εξαργυρώσει πόντους. Σε περίπτωση που η προσωρινή απενεργοποίηση ανακληθεί, ο Συμμετέχοντας θα ειδοποιηθεί εγγράφως από τον Διοργανωτή.
 2. Προσωρινή απενεργοποίηση των Λογαριασμών των Χρηστών μπορεί να υπάρξει και στην περίπτωση ολοκλήρωσης του Προγράμματος ή προσωρινής παύσης της λειτουργίας του.
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα λήξης του Προγράμματος οποιαδήποτε στιγμή με την προϋπόθεση αποστολής έγγραφης σχετικής ενημέρωσης προς τους Συμμετέχοντες, τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Οι Συμμετέχοντες πρέπει εντός αυτού του διαστήματος να προχωρήσουν στην εξαργύρωση τυχόν συσσωρευμένων πόντων. Αδυναμία των Συμμετεχόντων να ενημερωθούν, δεν επιφέρει καμία υποχρέωση του Διοργανωτή για περαιτέρω αποζημιώσεις.
 4. Αν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποδειχθούν ανίσχυροι εν όλω ή εν μέρει ενώπιον δικαστικής αρχής, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του Προγράμματος, εν όλω ή εν μέρει, άνευ προειδοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι Συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία περαιτέρω απαίτηση από τον Διοργανωτή, παρά μόνο την εξαργύρωση των έως εκείνο το χρονικό σημείο συσσωρευμένων πόντων. Η τελευταία παραδοχή καταπίπτει στην περίπτωση που η διαδικασία συλλογής και εξαργύρωσης πόντων κριθεί επίσης ανίσχυρη.

8. Αποποιήσεις και περιορισμοί

 1. Εν γένει, ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων για λάθη ή παραλείψεις στα πλαίσια του Προγράμματος που έχουν διαπραχθεί από στελέχη του, συνεργαζόμενες εταιρείες ή εκπροσώπους του. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις:
  1. βαρείας αμέλειας ή δόλου,
  2. βλάβες κατά της ζωής και της υγείας,
  3. την παρεμπόδιση υποχρεωτικών κανονιστικών διατάξεων ευθύνης και
  4. παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, η τήρηση των οποίων είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος

9. Τελικές διατάξεις

 1. Οι προβλέψεις που καλύπτονται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο.
 2. Αρμόδια για παραβιάσεις ή ενστάσεις στους παρόντος Όρους και Προϋποθέσεις είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος θα είναι πάντα αναρτημένη στον Ιστότοπο με σαφώς αναγεγραμμένη την ημερομηνία έναρξης ισχύος.
 4. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κριθεί άκυρη, η ισχύς των λοιπών διατάξεων δεν επηρεάζεται.