Υγρασιόμετρο βάμβακος Wile Cotton
33.000 πόντοι

Υγρασιόμετρο βάμβακος Wile Cotton.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του υγρασιομέτρου βαμβακιού Wile Cotton:

  • Ανάλυση ακατέργαστου βαμβακιού
  • Έξι βαθμονομήσεις για διαφορετικούς τύπους χαλαρού ακατέργαστου βαμβακιού που διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ίνας και την καθαρότητα (ξένες ύλες).
  • Εύρος μέτρησης υγρασίας: 5,2-30%
  • Ακρίβεια: + / – 2% υγρασία