Ετήσια συνδρομή στο Climate Fieldview™
1.200 πόντοι

Ετήσια συνδρομή στο Climate Fieldview™

Το Climate Fieldview™ είναι μια πλατφόρμα δεδομένων η οποία έχει σχεδιαστεί για να αναλύει τις ανάγκες του κάθε αγρού και να συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων για την καλύτερη διαχείριση των εισροών από τον παραγωγό. Μέσω του Climate Fieldview™ ο παραγωγός μπορεί να αντλήσει δεδομένα, να τα αναλύσει και να καθορίσει πιθανούς παράγοντες που δύναται να περιορίσουν τις αποδόσεις των αγρών του.